Vacature commercieel medewerker

Voor onze actuele vacatures zie onze vacature-pagina

CO2 Prestatieladder

Blijven verduurzamen is een doel van ons. Het is op dit moment onze ambitie om in 2024 op niveau 3 van de CO2-prestatieladder gecertificeerd te worden en te behouden. De doelstelling is om in het lopende jaar 2024 onze CO2-uitstoot in ton gerekend te verminderen met 5% t.o.v. referentiejaar 2023.

Om dit doel te kunnen bereiken gaan wij inzetten op een duurzamere brandstof voor onze voertuigen. Hierin zijn wij dan ook een keteninitiatief gestart. Bijbehorende documenten vindt u hier beneden.

Interne communicatie

Wij willen de energiebewustwording van onze medewerkers verhogen en hen zoveel mogelijk informeren en stimuleren. Vandaar dat er in onze interne vergaderingen een vast agendapunt staat inzake verduurzaming/CO2 vermindering.

Bijbehorende documenten:

Verslagposter CO2 Spekking BV
Keteninitiatief Spekking BV
EMAP (Energie management actieplan) Spekking BV